กลุ่มประกันสุขภาพ (2554)
Health Insurance Group
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม 
<พฤศจิกายน 2563>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
website visit counters
website visit counters Counter
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

หน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลงบทดลองปีงบประมาณ 2555  http://hfo55.cfo.in.th/ กำหนดส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2554 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555 

 ขอให้ สสจ.ติดต่อรับ ดีวีดีการอบรมการศึกษาต้นทุนสถานบริการฯ ได้ที่ กลุ่มประกันสุขภาพ ชั้น 4อาคาร 7  ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดต่อสอบถาม 025901575 

 16 ธ.ค.54 หนังสือเชิญประชุมทางไกลผ่าน e-Conference วันที่ 20 ธันวาคม 2554

 8 ธ.ค. 54  กำหนดส่งผลการตรวจสอบบัญชีโรงพยาบาลที่ขอ CF ปีงบประมาณ 2554  ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2554  หากไม่ส่งตามกำหนดเวลาจะไม่พิจารณาการขอ CF

 ประกาศ วันที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลทดลองปี 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554) เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน 

 25  พ.ย. 54  จังหวัดและโรงพยาบาลใดยังไม่ส่งคณะกรรมการศูนย์ต้นทุน และแผนการดำเนินการต้นทุนขอให้ดำเนินการส่งด่วน

 25 พ.ย. 54  ขอให้จังหวัดที่มีรายชื่อหน่วยบริการที่ขอ CF ดังนี้ >>>  ส่งแผนการตรวจสอบบัญชีและผลการตรวจสอบบัญชี

  24 พ.ย. 54 ขอให้จังหวัดที่มี รายชื่อดังนี้ ส่งรายงานผลการประเมิน FINANCIAL ADMINISTRATION INDEX (FAI) รายโรงพยาบาล >>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

ประกาศ  เลื่อนกำหนดส่งงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2554 ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

 web ฐานข้อมูลปี 2555  กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ

 19 ต.ค. 54  หนังสือที่ สธ 0209.03/ว 253 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เรื่อง ขอให้ส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2554

  ปีงบประมาณ 2555 ผังบัญชีภาคสุขภาพและกรอบการบันทึกบัญชีไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ใช้ของปี 2554

  แจ้งด่วน   ขอให้ สสจ. ที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม  สำรวจความเสียหายเฉพาะในส่วน งบดำเนินการแต่ละหน่วยบริการ (ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ป่วย)  เพื่อเป็นข้อมูลช่วยเหลือหน่วยบริการในการแก้ปัญหาทางการเงินต่อไป  โดยขอให้สำรวจและส่งข้อมูลได้ที่  higmoph@gmail.com

 7 ตุลาคม 2554 หนังสือที่ สธ0209.03/ว 248 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เรื่อง ส่งรายงานผลการประเมิน FINANCIAL ADMINISTRATION INDEX (FAI) รายโรงพยาบาล >>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 รายชื่อโรงพยาบาลที่ขอ CF ปี 2554  และหน่วยงานใดยังไม่ส่งแผนตรวจสอบบัญชีขอให้ส่งแผนตรวจสอบบัญชี 

ประกาศ  เลื่อนกำหนดส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2554 ภายในวันที่ 26 กันยายน 2554

14 ก.ย.54  หนังสือเชิญ ประชุมทางไกลผ่าน e-Conference วันพุธที่ 21 กันยายน 2554

 13 ก.ย. 54 หนังสือที่ สธ 0209.03/ว 221 ลว.13 กันยายน 2554 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเรื่องศูนย์ต้นทุนของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบบฟอร์ม

 9 ก.ย. 54  หนังสือที่ สธ 0209.03/ว 215 ลว. 9 กันยายน 2554 เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ปี 2554   แบบฟอร์มขอ CF ปี 2554

25 ส.ค.54   แก้ไขรายชื่อโรงพยาบาลตามดัชนีวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินปี 2554 ไตรมาส 2

17 ส.ค. 54    แจ้ง นพ.สสจ. ทุกจังหวัด   เรื่อง ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีจัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบบัญชี  >>  ตามหนังสือที่ สธ0209.03/ว191 ลว 5 ส.ค.54  รายชื่อโรงพยาบาลตามดัชนีวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน

 11 ส.ค. 54 หนังสือเชิญประชุมทางไกลผ่าน e-Conference รหัสผ่านเข้าห้องประชุม higmoph

  9 ส.ค.54  ขอให้ทุกสสจ.ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อแจ้งเลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี"เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สสจ....." ให้กลุ่มประกันสุขภาพ ทางโทรสาร 0 2590 1568

 เอกสารประกอบโครงการอบรมศึกษาต้นทุน Unit Cost เพิ่มเติม1,  เพิ่มเติม 2   เครื่องมือประมวล&วิเคราะห์ข้อมูลเตรียมมา Notebook Window office 2003  หรือ Notebook Window office 2010

ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลทดลองปี 2554 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2554) เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน 

24 ก.ค. 54  ด่วนขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้  ส่งรายชื่อผุ้เข้ารับการอบรมต้นทุน

21 ก.ค. 54   เอกสารประกอบการอบรม และ โปรแกรมทดสอบการคำนวณ(ปรับใหม่) โครงการศึกษาต้นทุน Unit Cost  วันแรก, วันที่สอง

 ประกาศ  เลื่อนกำหนดส่งงบทดลองประจำเดือน   มิถุนายน ๒๕๕๔  ภายในวันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๔

 14 ก.ค. 54 หนังสือเชิญประชุม e-Conference วันที่ 20 กรกฎาคม 2554

14 ก.ค. 54  โปรแกรมการคำนวณต้นทุน   เอกสารประกอบคำบรรยาย อ.อรทัย  เขียวเจริญ

 12  ก.ค. 54  คู่มือการศึกษาต้นทุนสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 7 ก.ค. 54 กระดาษทำการพร้อมเฉลย ในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) หน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันอบรมโครงการศึกษาต้นทุน Unit Cost   ตัวอย่างโปรแกรมการคำนวณต้นทุน

 กำหนดการอบรมโครงการศึกษาต้นทุน Unit Cost

รุ่นที่ 1   วันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์  แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วอบรม   ใบจองห้องพัก 

รุ่นที่ 2 วันที่ 19 -20 กรกฎาคม  2554  ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม     ใบจองห้องพัก 

รุ่นที่  3  วันที่ 2- 3  สิงหาคม  2554  ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  ใบจองห้องพัก

รุ่นที่  4  วันที่ 4  - 5  สิงหาคม  2554  ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  ใบจองห้องพัก

รุ่นที่  5  วันที่ 8 - 9 สิงหาคม  2554  ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบร    ใบจองห้องพัก

รุ่นที่  6 วันที่ 10 - 11 สิงหาคม  2554  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า)  แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   ใบจองห้องพัก  แผนที

รุ่นที่  7  วันที่ 15 - 16 สิงหาคม  2554  ณ นนทบุรีพาเลซ นนทบุรี แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  ใบจองห้องพัก  แผนที่

 รุ่นที่  8 วันที่ 22 -23 สิงหาคม  2554  ณ โรงแรมสยามซิตี้ กทม.  แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม   ใบจองห้องพัก                     

ส่งรายชื่อกลับที่  numkhang_sere@hotmail.com 

 6 ก.ค. 54  โครงการศึกษาต้นทุนบริการ Unit Cost สำหรับหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๑ 

                     หนังสือเชิญอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมมีดังนี้                                            

1.สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัด1 ท่านคือผู้รับได้รับมอบหมายการจัดทำต้นทุนต้นทุนบริการ Unit Cost                               

2. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 4 ท่าน                           

    2.1 ผู้ได้รับมอบหมายการจัดทำต้นทุน (Cost analyst)                                               

      2.2 นักวิชาการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชี                

      2.3 นักสถิติ/เจ้าพนักงานเวชสถิติ ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล                

    2.4 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำต้นทุนของหน่วยบริการ                

3.โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 3 ท่าน                                            

       3.1 ผู้ได้รับมอบหมายการจัดทำต้นทุน (Cost analyst)                                               

       3.2 นักวิชาการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชี                

       3.3 นักสถิติ/เจ้าพนักงานเวชสถิติ ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล 

ประกาศ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลทดลองปี 2554 ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2554) เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน 

 รูปการอบรม  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) หน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 หนังสือที่ สธ ๐๒๐๗.๐๘/๑๕๔  ลงวันที่ ๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๔  เรื่อง ขอเชิญประชุม e-Confernece

  ประกาศ  เลื่อนกำหนดส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔  ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๔

๒๐  มิถุนายน ๒๒๕๔  ขอความร่วมมือ หนังสือที่ สธ ๐๒๐๙/๑/ว ๓๔๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาทางการเงินหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการดำเนินการตามข้อ ๕ รวบรวมข้อมูลตลอดจนความเห็นที่เป็นทางการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการเงินการคลังฯ  แบบสอบถาม  หน่วยบริการที่ยังไม่ดำเนินการตอบแบบสอบถามสามารถดำเนินการกรอกแบบสอบถามภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554  http://cfo.networkthai.org/login.php หากมีปัญหาสงสัยติดต่อสอบถาม 02 5901575

ประกาศ วันที่ 30 มิถุนายน  เวลา 16.30 น. กลุ่มประกันสุขภาพจะดำเนินการดึงข้อมูลทดลองปี 2554 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2553) เพื่อคำนวณผลคะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงิน จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบงบทดลองให้ครบถ้วน  

ประกาศด่วน  ขอให้จังหวัด นนทบุรี   ปทุมธานี   พระนครศรีอยุธยา   ชัยนาท     นครพนม  กาฬสินธุ์    มหาสารคาม   ส่งรายชื่อโรงพยาบาลชุมเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมต้นทุนบริการ (Unit Cost) ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เพื่อดำเนินการจัดอบรมในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2554                        

 31/5/2554    แจ้งหน่วยบริการ  ข้อมูลตรวจสอบคะแนนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว  สามารถดาวโหลดคะแนนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้แล้ว      ติดปัญหาในการใช้งานช่วยแจ้งมาที่  higmoph@gmail.com                 

26/5/2554     แจ้งหน่วยบริการ  ที่จะตรวจสอบข้อมูลคะแนน และติดปัญหาจากการใช้งานโปรแกรม  ทางผู้พัฒนาโปรแกรมกำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ใช้งานได้  และจะแจ้งให้ทราบต่อไป               

 25/5/2554       แจ้งหน่วยบริการ   สามารถดาวโหลดข้อมูลตรวจสอบคะแนนได้แล้ว       

         หนังสือที่ สธ 0209.02/1/ว128  เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อโรงพยาบาลชุมชนเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมเรื่องต้นทุนบริการ Unit Cost สำหรับหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลการสำรวจโรงพยาบาลชุมชนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำต้นทุนค่าใช้จ่าย  แบบฟอร์ม      

 ประกาศ เลื่อนกำหนดส่งงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔  ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๔

 ตารางการอบรม รุ่น 1   รุ่น 2   รุ่น 3  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) หน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบคะแนนคุณภาพงบการเงินปี ๒๕๕๔ ได้ที่ เมนู  ดาวน์โหลด >>> ข้อมูลตรวจสอบ   หลักเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพข้อมูลงบการเงินการบัญชีหน่วยบริการปี ๒๕๕๔

       หนังสือแจ้ง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยาภาพผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)  หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

              ด่วนที่สุด                          รุ่นที่ 1  23-28  พฤษภาคม 2554   เขต 1-7    >>>    Download

              ด่วนที่สุด                          รุ่นที่ 2  30 พ.ค. 54 - 4  มิ.ย. 54     เขต 8-13  >>>    Download

              ด่วนที่สุด                          รุ่นที่ 3  6 - 11  มิถุนายน 2554       เขต 14-18  >>    Download

             คำสั่งแต่งตั้ง    ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)    และ   ผู้บริหารทางการเงิน (CFO)   จังหวัด  

           ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 สามารถดาวน์โหลดงบบริหารปี 2554 ได้แล้ว  โดยไปเมนูที่   ดาวน์โหลด >> ข้อมูลบัญชีหน่วยงาน/ลูกข่าย      รายละเอียดงบบริหาร

 กำหนดการส่งงบทดลองประจำเดือน  มีนาคม  2554   ส่งภายในวันที่  26  เมษายน 2554 

  ๑๙ เม.ย.๕๔   หนังสือที่ สธ ๐๒๐๙/๑/ว ๓๔๕ ลงวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๔ เรื่อง การดำเนินการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาทางการเงินหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  แบบสอบถาม 

หน่วยบริการสามารถกรอกแบบสอบถาม  http://cfo.networkthai.org/login.php หากมีปัญหาสงสัยติดต่อสอบถาม 02 5901575

    ประกาศ กำหนดส่งงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2554 ส่งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2554 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554

 23 ก.พ. 2554  แจ้ง สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด   เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)  และผู้บริหารทางการเงิน (CFO) ระดับจังหวัด  // ตามหนังสือที่ สธ 0209.02/1/ว 43  //  แบบฟอร์ม         

 21 กพ 2554   หนังสือที่ สธ 0209.02/ว 35 เรื่อง การตรวจสอบบัญชีโรงพยาบาลวิกฤตระดับ 7 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ,สิ่งที่ส่งมาด้วย 2,  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  21  กพ 2554  เอกสารประชุม  เรื่อง โรงพยาบาลวิกฤตระดับ 7  ประชุม e-Conference   วันที่ 17  กุมภาพันธํ  2554

   ประกาศ แจ้งหน่วยบริการเลื่อนกำหนดการส่งข้อมูลงบทดลองไตรมาส1ปี 2554 (ต.ค. - ธ.ค.53)    ภายในวันที่ 25 ก.พ. 54 

31 ม.ค. 54    ผู้ใช้โปรแกรม GL อาจเพิ่มลักษณะเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการลงบัญชี โดยใชั AddNewFeature ที่หน้าดาวน์โหลด

  21 ม.ค. 54    หนังสือแจ้ง  ขอให้ถือปฏิบัติตามผังบัญชีภาคสุขภาพสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2554   <<download>>  

  19 ม.ค. 54   หน่วยงานใดที่ใช้โปรแกรม Codeconversion  สามารถใช้งานได้แล้ว ที่ เมนู ดาวโหลด >> ข้อมูลทั่วไป

  18ม.ค.54 ขอให้ดำเนินการคัดเลือก CFO ในจังหวัดของท่าน และส่งรายชื่อให้กลุ่มประกันสุขภาพ higmoph@gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

   ประกาศ แจ้งกำหนดส่งงบทดลองไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๔ (ตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๕๓)ส่งภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 ท่านสามารถ download เอกสารการอบรม และ โปรแกรมต่างๆได้แล้วที่ เมนู ดาวน์โหลด

.
ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถนนติวานนท์  นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1575  ,0 2590 2416 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  hig@health2.moph.go.th